Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Cégadatok

Cég neve: IQ Home Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 32. 5. ép. 3. em. 312.

Email: info@nyakfutar.hu

Telefonszám: +3619889038

Adószám: 24762339-2-41

Közösségi adószám: HU24762339.

Cégjegyzékszám: 01-09-180989

Az ÁSZF hatálya

A www.nyakfutar.hu oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének elküldésével Ön – a továbbiakban, mint Megrendelő – elfogadja az IQ Home Kft.. – a továbbiakban, mint Vállalkozó – Általános Szerződési Feltételeit, továbbá adatkezelési elveit, és azokat saját akaratával mindenben megegyezőnek tart. Továbbá tudomásul veszi, hogy a szerződésben leírt kötelességeinek elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó semmilyen formában nem tehető felelőssé. Az ÁSZF rendelkezései a Vállalkozó online felületére ( http://www.nyakfutar.hu ) terjednek ki.

A szerződés tárgya

A Szerződés tárgyát minden esetben a Megrendelő egyedi igényei és egyedi tervek alapján készülő nyomtatott áramkörök (NYÁK) gyártatása, illetve forgalmazása képzi, továbbá az opcionálisan rendelhető kiegészítő termékek (pl. stencil) vagy szolgáltatások (pl. NYÁK tervezés, NYÁK beültetés, tanácsadás).

A Megrendelő és a Vállalkozó felelőssége

A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a felhasznált tervek vagy tervek részletei szerzői jogokat nem sértenek, és megfelelő jogosultsággal rendelkezik azok gyártatására. 6.2. A Vállalkozó a Megrendelő által leadott tervek műszaki tartalmát nem vizsgálja, kizárólag gyárthatósági szempontból ellenőrzi. A műszakilag hibás, rosszul tervezett, de technológiailag gyártható konstrukció miatt a Vállalkozó semmilyen formában nem vonható felelősségre, amennyiben a leszállított termék megfelel a Megrendelő által leadott dokumentációban, tervekben foglaltaknak.

A megrendelt termékek felhasználásáért teljes mértékben a Megrendelő a felelős, beleértve az anyagi felelősséget is. A vásárló tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal a termékeinek nem rendeltetésszerű, illetéktelen vagy jogtalan felhasználásából (pl. termékhamisítás) adódó károkért.

A megrendelés módjai

A megrendelés kizárólag a weboldalon ( http://www.nyakfutar.hu ) leadott elektronikus formában történhet (online megrendelés). E-mailben, telefonon, faxon, személyesen szóban vagy egyéb módokon rendelést a Vállalkozó nem fogad el.

A NYÁK és stencil gyártás megrendeléséhez szükséges fájlok

A NYÁK és stencil gyártáshoz kizárólag Gerber fájlokat fogad a Vállalkozó, más formátumból a gyártás nem lehetséges, nem rendelhető. A gerber állományokat zip formátumba becsomagolva kell a Vállalkozó számára eljuttatni. A http://nyakfutart.hu oldalon leadott rendelések esetéb a rendeléskor szükséges a zip állomány feltöltése. Gerber fájlok kiterjesztését az alábbiak szerint szükséges elnevezni:

1-2 réteg esetén:

Alkatrész oldali rézréteg: minta_projekt.GTL

Alkatrész oldali lötstop: minta_projekt.GTS

Alkatrész oldali pozíciónyomat: minta_projekt.GTO

Alkatrész oldali stencil: minta_projekt.GTP

Forrasztás oldali rézréteg: minta_projekt.GBL

Forrasztás oldali lötstop: minta_projekt.GBS

Forrasztás oldali pozíciónyomat: minta_projekt.GBO

Forrasztás oldali stencil: minta_projekt.GBS

Furatok: minta_projekt.TXT

Kontúrt tartalmazó Gerber fájl: minta_projekt.GKO

1 réteg esetén a fenti fájlok közül csak azokra van szükség, amelyik rétegeket gyártatni kívánja a Megrendelő.

4 réteg esetén:

Alkatrész oldali lötstop: minta_projekt.GTS

Alkatrész oldali pozíciónyomat: minta_projekt.GTO

Alkatrész oldali stencil: minta_projekt.GTP

Alkatrész oldali rézréteg: minta_projekt.GTL

Belső réteg 1: minta_projekt.G2L

Belső réteg 2: minta_projekt.G3L

Forrasztás oldali rézréteg: minta_projekt.GBL

Forrasztás oldali lötstop: minta_projekt.GBS

Forrasztás oldali pozíciónyomat: minta_projekt.GBO

Forrasztás oldali stencil: minta_projekt.GBP

Furatok: minta_projekt.TXT

Kontúrt tartalmazó Gerber fájl: minta_projekt.GKO

4-nél több réteg esetén értelemszerűen a belső rétegek száma növekszik.

Amennyiben a Megrendelő nem a fenti fájlelnevezésekkel küldi az egyes rétegek razolatait, úgy a Vállalkozó semmilyen formában nem vállal felelősséget a rétegek felcserélődése, lemaradása vagy bármely olyan hiba miatt, amit a nem megfelelő elnevezésekből adódó - akár a Vállalkozó részéről történt emberi - hiba okozott.

RoHS megfelelőség 2006. július 1-től lépett életbe az Euópai Unió RoHS direktívája (Restriction of use of certain Hazardous Substances) amely a természetes környezet védelmét érinti. A direktíva betiltja hat veszélyes anyag (higany, kadmium, ólom, hat vegyértékű króm, PBB és PBDE gyúlláskésleltetők) használatát elektromos és elektronikus berendezésekben (egy megengedett maximális érték felett).

A szabályozás csak a forgalomba hozott elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozik, az alkatrészekre vagy félkész termékekre nem. A Vállalkozó termékeiben alapértelmezetten halogéntartalmú alapanyagok és nehézfémek vannak (halogéntartalmú FR-4, ólomot tartalmazó tűziónozás), amelyek nem felelnek meg az RoHS direktívának, ezért az így készült NYÁK-okat a Megrendelő - a direktívával összhangban - nem hozhatja kereskedelmi forgalomba az Európai Unió területén.

A kereskedelmi forgalomba szánt termékekhez a Megrendelőnek a terméket "ólommentes tűziónozás" vagy "ENIG" felületkezeléssel kell megrendelnie. Ekkor a Vállalkozó az RoHS direktívának teljesen megfelelő NYÁK-okat szállít. A halogéntartalmú (bróm) FR-4 alapanyagból készült termékek használhatók prototípusokhoz vagy tesztsorozatokhoz, amelyek nem kerülnek forgalomba. Amennyiben az RoHS szabályozásról a Megrendelő nem tájékozódik kellőképpen, és nem nem megfelelő felületkezelést választ, úgy a Vállalkozó nem vonható felelősségre az ebből adódó károkért, bírságokért.

A megrendelés folyamata

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy kizárólag azon megrendelések tudnak bekerülni gyártásba, amelyek az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelnek (függetlenül attól, hogy online vagy email-ben érkezett a megrendelés):

  • az elküldött Gerber fájlok DRC hibát nem tartalmaznak, a technológiai határértékeknek megfelelnek, a Vállalkozó leellenőrizte és jóváhagyta őket,
  • a terv gyártásának módját, elrendezését és a kívánt technológiai paramétereket a Megrendelő egyértelműen meghatározta (pl. panelizált gyártás, rézvastagság, stb.),
  • minden adat rendelkezésre áll a Megrendelőről, a Vállalkozó tudja, hogy kivel áll szerződéses viszonyban,
  • a megrendelő minden adatot megismert és jóváhagyott a szállítási és fizetési feltételekkel kapcsolatban, különös tekintettel a megrendelés végösszegére és a szállítás lehetséges időintervallumára, valamint jelen ÁSZF-et elfogadta, - a megrendelő kifejezetten megrendeli a NYÁK-ok gyártását.

A weboldalon keresztül leadott megrendelés folyamata

Megrendelésre regisztrációval van mód. A regisztráció célja kizárólag az, hogy a Megrendelőnek a vásárlással kapcsolatos adatait csak egyszer kelljen megadnia. A regisztrált felhasználók az adataikat (a megadott felhasználónév kivételével) később tetszőlegesen módosíthatják. A megadott adatokat az adatkezelési nyilatkozatunknak megfelelően kezeljük.

A megrendelés leadásával és az ÁSZF elfogadásával a Megrendelő büntetőjogi felelősségének tudatában egyidejűleg nyilatkozik arról is, hogy jogosult a számlázási címen megjelölt cég vagy magánszemély nevében megrendelést leadni.

A megrendeléseket az online felületen keresztül bármikor leadhatja a Megrendelő. Az adott napon éjfélig beérkezett rendeléseket legkésőbb a következő munkanapon eldolgozzák a Vállalkozó munkatársai, a gyártás külső cégnél történő megrendelése pedig a feldolgozást követő munkanapon kezdődik, amennyiben minden feltételnek megfelel a megrendelés. Az ünnepnapok vagy a szabadságok miatti tolódást minden esetben jól látható helyen a weboldalán közzéteszi a Vállalkozó, ezt köteles a Megrendelő körültekintően ellenőrizni.

A weboldal minden esetben automatikusan email-ben igazolja vissza a megrendelést, ezért különösen fontos, hogy a megrendelő helyes címet adjon meg a regisztráció vagy a megrendelés elküldése során, különben a Vállalkozó nem tud felelősséget vállalni a rendeléssel kapcsolatos értesítésekért.

Indokolt esetben a Vállalkozó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítést a Megrendelővel történő egyeztetést követően indítja el. Amennyiben a megrendelés teljesítése valamely ok miatt részben vagy egészben a Vállalkozó hibájából nem lehetséges, az előre fizetett és el nem küldött áruk vételárát a küldő részére a Vállalkozó visszatéríti. A Megrendelő hibájából történő meghiúsulás esetén a visszatérítés csak a kezelési költségek levonásával és előzetes egyeztetéssel történhet meg az 1. számú melléklet díjszabása alapján.

A Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelő paraméterekkel rendelt gyártás (pl. a megrendelés gyártása komolyabb technológiát igényel, mint amit a Vállalkozó a választott paraméterek mellett vállal) vagy a leadott terv és a megrendelési paraméterek közötti ellentmondás esetén (pl. a terv panelizált/montírozott, esetleg több különböző tervet tartalmaz, de a megfelelő paramétereket a Megrendelő a rendeléskor nem adta meg, nem jelölte be pl. a kisebb ár reményében, vagy olyan terv gyártását szeretné, amely az adott szolgáltatásban nem elérhető) azonnal visszautasítsa a megrendelést, és az esetlegesen előre fizetett ellenértéket az 1. számú melléklet díjszabásában közölt levonásokkal azonnal visszatérítse a Megrendelőnek.

A leadott megrendelés módosítása

A Vállalkozó a NYÁK vagy stencil gyártás esetén módosítást kizárólag a megrendelést visszaigazoló email elküldéséig, de legfeljebb a leadást követő 1 órán belül tud elfogadni a terven, függetlenül attól, hogy a Megrendelő a megrendelést munkaidőben vagy azon kívül adta le. Ezután a Vállalkozó módosítást már nem fogad el.

Gyárthatósági ellenőrzés

A Vállalkozó a leadott terv(ek)et legfeljebb a megrendelést követő munkanapon 18:00-ig leellenőrzi. A munkanapokon 10-18h között leadott rendelések ellenőrzését az esetek döntő többségében másnap elvégzi.

Gyártás előkészítés befejezése vagy hibajavítás

Ha a leadott terv(ek)ben nincsen hiba, akkor az ellenőrzés befejezésével a Vállalkozó email-ben azonnal küld egy visszaigazolást, hogy a gyártáshoz előkészítette a terve(ke)t, és a folyamat automatikusan a gyártatási fázisba lép. Módosítást vagy a megrendelés lemondását ettől a ponttól kezdve már a terv semelyik részére vonatkozóan sem tud a Vállalkozó elfogadni, és az egyedi tervek/igények alapján készülő termék gyártásának lemondása – a magyar jogszabályokkal összhangban – már nem lehetséges.

A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelés lemondására ekkor azért nincsen már lehetőség, mert a termék már a gyártótól megrendelésre került amelytől a Vállalkozó sem tud elállni. A megrendelés elfogadását jelző visszaigazolás email-en történő elküldése után sem módosításra sem lemondásra nincsen lehetőség, a terv mindenképpen le lesz gyártva a leadott terveknek megfelelő specifikációval.

Ha a leadott tervben olyan hiba van, ami miatt nem gyártható a megrendelés, akkor a Vállalkozó a Megrendelőnek email-en vagy telefonon jelezi ezt a hiba jellegétől függően. A hiba javításáig a megrendelés feldolgozása szünetel. Amint a hibát kijavítja a megrendelő, a folyamat visszatér a terv gyárthatósági ellenőrzésének fázisába.

A megrendelésben foglalt ár összesen 2db ingyenes gyárthatósági ellenőrzést (DRC) tartalmaz. A Vállalkozó a megrendelés elküldését követően leellenőrzi a tervet (első ingyenes ellenőrzés), és ha hibát észlel, akkor ezt jelzi a Megrendelőnek. A Megrendelőnek ekkor lehetősége van kijavítani a jelzett hibákat, és ismét elküldeni a javított változatú tervet, amelyet a Vállalkozó ismét leellenőriz (második ingyenes ellenőrzés). Ha az ezt követően újraküldött terv sem felel meg a akkor a rendelést automatikusan törli.

Ha a Megrendelőt a megadott email címen vagy telefonszámon legfeljebb 3 napon keresztül nem lehet elérni, hogy az esetlegesen felmerült problémát a Vállalkozó egyeztesse vele, és a kiküldött email-re sem válaszol, akkor a rendelést automatikusan törli a Vállalkozó, és az így keletkezett károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

Gyártás

A gyártás az előkészítés befejezését követő munkanapon kezdődik, és a megválasztott munkanapokon keresztül zajlik. A külföldi telephelyen készülő NYÁK-ok és stencilek esetében a tájékoztató jellegű gyártási idő alatt a tényleges fizikai kivitelezést és a budapesti telephelyünkre történő nemzetközi szállítás idejét értjük. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a nemzetközi szállítás miatt esetenként a szállítási idő az előre választottól eltérő (kevesebb vagy több) is lehet.

Futárszolgálatos szállítás

Futárszolgálatos szállítás esetén a Vállalkozó még az elkészülés napján átadja a futárszolgálatnak a csomagot, annak kézbesítése is 1-2 munkanapot vesz igénybe.

A teljesítési idő

Az online felületen leadott megrendelések esetében a megrendelés teljesítésének határidejét (a teljesítésre rendelkezésre álló időt) a felek a Megrendelő által a megrendelés leadásakor kiválasztott gyártási idő kétszeresében határozzák meg, amely hivatalos munkanapokban értendő.

A megrendelés teljesítésének időintervalluma magában foglalja a gyártás elindításához szükséges végleges ellenőrzéseket és előkészítő munkákat (ezek nem egyeznek meg a megrendelés visszaigazolását megelőző előkészítő munkákkal és ellenőrzésekkel), illetve a gyártást és a kézbesítést.

A gyártás kezdőnapja a megrendelés elfogadását visszaigazoló email elküldését követő munkanap.

Amennyiben a gyártási idő és a teljesítési idő is eredménytelenül letelt, a Megrendelőnek lehetősége van a megrendeléstől elállni, és a késés által esetlegesen okozott kár megtérítését követelni a Vállalkozótól, hitelt érdemlő bizonyítás mellett.

A Vállalkozó felelősségi köre nem terjed ki a hibás szállítási vagy értesítési címek, telefonszámok miatti késedelmes kézbesítésre, illetve olyan késésekre, amelyek a megrendelő hibájából tették lehetetlenné a teljesítési idő betartását.

Minőségi kifogások

Amennyiben a Megrendelő nincs megelégedve a leszállított termék minőségével részben vagy egészben, hitelt érdemlő bizonyítás esetén a termék hibájának mértékével arányos vételár részét visszafizeti a Vállalkozó, szükség esetén a teljes vételárat. Ennek feltétele, hogy a Megrendelő email-en keresztül részletesen fejtse ki elégedetlenségének pontos okát/okait, online reklamáció esetén csatolt fotókkal vagy videóval alátámasztva, vagy személyesen a nyomtatott áramkör bemutatásával.

A megrendelő tervezési hibájából és a nyomtatott áramkör nem rendeltetésszerű használatából keletkező károkért nem vállal felelősséget a Vállalkozó, és ebben az esetben a pénzvisszafizetési garancia sem érvényes.

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a Megrendelőt az elállás joga nem illeti meg az egyedi igények alapján készülő termékek esetében. A Megrendelő terve alapján készülő nyomtatott áramkörök és stencilek esetében a Megrendelő tehát tudomásul veszi, hogy a megrendeléstől elállni csak akkor van lehetősége, ha azt minőségi, mennyiségi vagy a teljesítés idejével kapcsolatos olyan valós kifogása van, amely miatt az elállás indokolttá válik. Minden egyéb esetben a megrendeléstől elállni nem lehet, a teljes vételárat meg kell fizetnie a megrendelőnek.

Az elállási szándékot kizárólag írásos formájú postai ajánlott vagy tértivevényes levélben megfogalmazottak szerint ál módunkban figyelembe venni. Elállás esetén a már átvett termékek visszaküldésének költsége a Megrendelőt terhelik. A termékt a a Vállalkozó székhelyének címére szükséges visszaküldeni. Mivel a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Megrendelőt terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat a Vállalkozónak nem áll módjában átvenni.